Grundlag

Jeg har gennem mit arbejdsliv opbygget et grundlag for mit virke, som jeg i dag arbejder ud fra. Grundlagets vigtigste bestanddele er:

Ærlighed

Jeg er altid ærlig i mine vurderinger af holdninger og ideer til mulige tiltag. Det betyder på ingen måde, at jeg altid har ret i min vurdering, da jeg betragter forældrene som eksperterne i eget liv. Det er derfor også dem, der som udgangspunkt skal sætte tempoet og træffer valg om tiltag. Herefter jeg loyalt vil støtte op om de beslutninger, der træffes.

Faglighed

Jeg finder det væsentligt, at jeg i mit arbejde har et solidt fagligt fundament. Hvilket et dilemmafyldt virke som forældrestøtte forudsætter. Stor faglig indsigt giver mig således en større værktøjskasse at skabe og udvikle relationer på baggrund af.

Respekt

De borgere og familier, som jeg møder, lever i nogle tilfælde liv eller har værdier, som jeg ikke kan genkende mig selv i. Særligt i sådanne situationer gør jeg mig stor umage med at møde borgerene med respekt og anerkendelse i forhold til de valg, som er meningsgivende for dem. Jeg følger således altid på borgerens og familiens vej.
Respekten kommer konkret til udtryk ved at jeg konsekvent inddrager borgerene og familierne i enhver kontakt til samarbejdspartnere, skrivelser til myndigheder eller andet, hvor borgeren er omdrejningspunkt.

Forberedelse

Jeg overholder indgåede aftaler og møder altid velforberedt op. Det er min erfaring, at det er en forudsætning for at være den faglige, troværdige og anerkendende forældrestøtte, som familien har krav på.

Humor

I mange af de relationer, jeg har opbygget gennem tiden, har humor spillet en central rolle. Enten som ventil i svære situationer eller som et vigtigt kit mellem familien og mig. At bruge humor som et positivt redskab til at skabe en relation lykkedes selvsagt kun, når humor anvendes afstemt i forhold til situationen.