Erfaring

Mine forudsætninger, motivation og kvalifikationer for at arbejde som blandt andet selvstændig og uafhængig forældrestøtte, bisidder samt socialpædagogisk støtte tager afsæt i min uddannelse til pædagog i 1999. Siden har jeg arbejdet som familierådgiver med myndighedsansvar, underviser i SOSU-regi, socialpædagog på døgninstitution og i socialpsykiatrien samt som afdelingsleder af botilbud.
Jeg har solid erfaring med at samarbejde med særligt udsatte borgere og familier, der kan være udfordret på flere områder herunder socialt, kulturelt, på grund af misbrug, psykiatri eller økonomiske forhold. Ofte er familierne præget af negative forventninger til sig selv og kommunen. Familierne kan opleve at være presset fra flere sider; fra kommunen, nuværende eller tidligere partner og/eller øvrig familie og socialt netværk.

Jeg har særlig indsigt i og erfaring med:
– forvaltning af myndighedsansvar, udarbejdelse af oplæg til børne- og ungeudvalg, deltagelse i børne- og ungeudvalgsmøder samt opfølgning på
anbringelser.
– socialt arbejde med borgere præget af hallucinationer, angst, depression, paranoide forestillinger, mani og personlighedsforstyrrelser, som kan betyde
udfordringer i samspillet med andre herunder børn, familie, venner og kollegaer.
– unge og voksne med læse- og skrivevanskeligheder.
– borgere med dansk som andet sprog.
– at identificere og afhjælpe årsager, der kan begrænse borgeren eller familien i forhold til kommunikationen med kommunen, skolen og det øvrige samfund.
– at håndtere modsatrettede interesser, der kan komme til udtryk som frustrationer.
– at støtte forældremyndighedsindehavere, som kan have svært ved at blive forstået og mødt med omsorg fra de nærmeste.
– at støtte, når det bliver svært for de nærmeste at skelne mellem egne følelser og forældremyndighedsindehaverens behov for omsorg.

Personlige kompetencer

Som person er jeg kendetegnet ved, at jeg er et ærligt, udadvendt, humoristisk og roligt menneske med en sund og robust psyke og fysik. Jeg har let ved at møde mennesker, og lader mig ikke rive med i konfliktfyldte situationer, men er i stand til at rumme dem, har mod til at være til stede og tør handle.
Jeg har erfaret, at jeg gennem min fremtoning er god til at skabe et konstruktivt og tillidsfuldt rum, hvor sætninger kan formuleres og reflekteres. Jeg søger altid efter mulighederne i en given situation og kan se situationen fra flere sider.
Det vigtigste for mig er, at jeg til enhver tid behandler mennesker, jeg møder på min vej, ordentligt og respektfuldt.

Privat

Jeg er 46 år, gift og har tre drenge.
Humor og motion fylder meget i min hverdag. Derudover trives jeg godt i naturen blandt andet gennem friluftsaktiviteter som eksempelvis kajak og kanoture. Politik og samfundsforhold har altid interesseret mig, men vigtigst for mig er familien; at være en god mand, en god far for mine børn samt en god ven for mine venner.