Supervision

Jeg tilbyder supervision til alle, der arbejder inden for det socialt faglige felt. Supervisionen tilbydes både som individuelle- og som gruppeforløb.

Jeg har gennem 20 år arbejdet inden for det sociale område og har således solid indsigt i arbejdsvilkårene og opgaverne inden for målgruppen af særligt udsatte. Jeg har varetaget både myndighedsansvar, udføreropgaver, ledelse og undervisning. Mine erfaringer giver mig mulighed for både at nuancere og konkretisere aspekter i mødet med og omkring særligt udsatte.

Som eksamineret supervisor kan jeg tilbyde jer et rum til at udvikle jeres professionelle virke og trivsel. Eksempelvis kan jeg understøtte, at der kan skabes resonans mellem hoved og mave hos medarbejderne i varetagelsen af kerneopgaverne. Min tilgang til supervision tager udgangspunkt i den neuroaffektive forståelse, hvorfor jeg lægger stor vægt på, at supervisionen både er et rum til refleksion og følelser. I praksis anvender jeg de neuroaffektive kompasser, spejling, aktiv samtaleledelse, reflekterende team (ved gruppeforløb) og tuning in.
I er altid velkomne til at kontakte mig, så vi kan drøfte relevansen af og mulighederne for supervision til jer.