Forældrestøtte

Jeg tilbyder forældrestøtte til forældre med børn anbragt uden for hjemmet. Forældrestøtten består i uvildig rådgivning og støtte til dig som forældre. Det betyder, at jeg kan hjælpe dig med den dialog, du har med kommunen samt medvirke til at sikre din inddragelse. Jeg kan også støtte dig i din kontakt med andre såsom andre pårørende, anbringelsesstedet og samværskonsulent.

Min erfaring

Jeg har mange års erfaring i at arbejde med anbringelser. Jeg har derfor et godt indblik i de overvejelser, som kommune, anbringelsessted, psykologer, Familieretten og andre professionelle omkring barnet gør sig. Denne erfaring giver mig et godt udgangspunkt for at hjælpe dig.

Dine muligheder

Du har ret til uvildig og fleksibel forældrestøtte, hvis du er forældremyndighedsindehaver til et barn, som er anbragt. Du har også ret til denne støtte, hvis kommunen peger på muligheden for, at dit barn skal anbringes. Du vælger, hvem der skal støtte dig, mens det er kommunen, som betaler for støtten.
Samarbejdet med forældremyndighedsindehaveren er fortroligt og ingen har krav på at vide, hvad der tales om.
Du er velkommen til at kontakte mig helt uforpligtende. Jeg kan uddybe for dig, hvilke muligheder du har, og hvad jeg kan tilbyde dig.
Jeg er medlem af Foreningen for Professionelle Støttepersoner (PS-Foreningen).